Algemene voorwaarden

Reserveringsvoorwaarden van Buitengewoon Outdoor

Reserveren

Bij het maken van een reservering worden de volgende gegevens genoteerd:

  • naam contactpersoon/bedrijf
  • telefoonnummer / emailadres
  • de activiteit(en)
  • verwachte aantal personen
  • de kosten per persoon
  • tijdstip voor ontvangst
  • manier van betaling (factuur of contant)
  • eventuele bijzonderheden.

Een telefonische reservering is een definitieve reservering!

Aantal personen

U heeft tot 7 dagen voor de datum van de activiteit de kans om het aantal personen te wijzigen, mocht u binnen de 7 dagen het aantal personen wijzigen dan zal het afgesproken aantal personen inrekening gebracht worden, tenzij het werkelijke aantal personen hoger is.

Annuleren

U kunt tot 7 dagen voor datum van de activiteit kosteloos annuleren.

Annuleert u tussen 7 tot 3 dagen voor datum van de activiteit dan brengen wij u 50% van de overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat tot 7 dagen voor datum van de activiteit bij ons bekend was.

Annuleert u binnen 3 dagen voor datum van de activiteit dan brengen wij u de volledige overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat tot 3 dagen voor datum van de activiteit bij ons bekent was.

Hoe kunt u annuleren

Dit kan telefonisch: + 31 6 457 488 37
Of per email: casper@buitengwoonoutdoor.nl

Betaling

U kunt bij ons op 2 manieren betalen:

  • Wij sturen u 14 dagen voor datum van de activiteit per email een factuur die voor datum van de activiteit per bank voldaan dient te zijn.
  • Op de dag zelf contant.

PINNEN is helaas nog niet mogelijk!

Uitsluiting

Er kan geen enkel recht worden ontleend aan druk en/of schrijffouten. Indien blijkt dat de door ons verstrekte informatie foutief is, één en ander uitdrukkelijk ter beoordeling van ons, dan behouden wij ons het recht voor deze te allen tijde te herstellen en daarvoor de juiste informatie in de plaats stellen.

Bindende Clausule

Alle in deze brochure genoemde voorwaarden zijn bindend voor iedere definitieve reservering. Een ieder die bij ons reserveert wordt geacht deze voorwaarden te kennen en kunnen geen beroep doen op “geen wetenschap hebben van”.

 

Algemene voorwaarden + eigen risico verklaring van Buitengewoon Outdoor

Artikel I:         Materiaal gebruik.

I.I        Buitengewoon Outdoor verstrekt de benodigde materialen voor de desbetreffende activiteiten, deze materialen mogen uitsluitend gebruikt worden onder begeleiding van de instructeur(s) van Buitengewoon Outdoor.

I.II      Wees zuinig op de door Buitengewoon Outdoor uitgegeven materialen, bij schade of het ontbreken van materialen zullen de kosten op de desbetreffende persoon of groep worden verhaald.

Artikel II:       Instructies en gedragsregels.

II.I      De deelnemer zal alle instructies van de begeleiding c.q. instructeur opvolgen, welke verband houden met de door Buitengewoon Outdoor georganiseerde activiteiten.

II.II     De deelnemer mag de door hem of haar ontvangen materialen niet aan derden overdragen.

Artikel III:      Aansprakelijkheid en risico’s.

III.I     Het is de deelnemer bekend dat aan het deelnemen aan de activiteiten risico’s verbonden zijn. Deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico, Buitengewoon Outdoor is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door Buitengewoon Outdoor beschikbaar gestelde materialen en/ of spelterrein, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Buitengewoon Outdoor.

III.II   Als deelnemer heeft u de plicht om Buitengewoon Outdoor te informeren over eventuele medische risico’s van de deelnemer. Hierbij kunt u denken aan astma, zwangerschap, epilepsie, diabetici, hartklachten, enzovoorts. Indien van toepassing voor aanvang van de activiteiten aangeven bij de desbetreffende begeleiding c.q. instructeur.